Mixtum

Prvním krokem k vytvoření úspěšné marketingové strategie je poznat prostředí, ve kterém máme fungovat a navrhnout takové postupy, které zajistí naše přežití a dlouhodobou prosperitu. Podnikovou strategii musíme budovat především na základě marketingových informací.
Pro úspěšné přežití v tržním prostředí musíme znát obchodní příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky. Marketingová strategie definuje cíle a principy fungování obchodně – marketingových činností směřujících k dosažení těchto cílů.

Tvoříme marketingové strategie pro společnosti i pro samostatné projekty:

 • Vize
 • Klíčové hodnoty
 • Marketingový plán
 • Marketingový mix
 • Marketingová komunikace
 • Cílové trhy
 • Positioning
 • Rozpočet

Zpracujeme marketingový audit společnosti:

 • Cílové trhy
 • Positioning
 • Rozpočet
 • Audit marketingové strategie
 • Vizuální audit (audit marketingových materiálů)
 • Web audit
 • Media audit
 • Audit vnímání ze strany obchodních partnerů. Konkurence
 • Interní audit